POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Kupujących w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu Internetowego pod adresem www.siedzenakoniu.pl/sklep

1. Administratorami danych osobowych Klientów sklepu internetowego www.siedzenakoniu.pl jest przedsiębiorca Małgorzata Gonet prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: Sklep jeździecki Siedzę na koniu, z siedzibą w Rybnicy 142 , 58-512 Stara Kamienica, posiadającej NIP 6112802280, REGON 383857258, adres poczty elektronicznej: siedzenakoniu.kontakt@gmail.com

2. W naszym Sklepie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:

 1. a)imię i nazwisko – podczas składania Zamówienia będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli zrealizować Zamówienie oraz abyśmy mieli możliwość kontaktu z Państwem,
  b)adres zamieszkania – jest nam potrzebny do realizacji Zamówień w postaci wysyłki zamówionego przez Państwa Produktu,
  c) numer telefonu – zdarza się, że dzwonimy do Państwa w celu potwierdzenia Zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń (takich jak np. brak Produktu w magazynie) jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie,
  d) adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizowanym Zamówieniem
  e) NIP – Numer Identyfikacji podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP.

  Podanie danych wskazanych w punkcie wyżej wymienionym jest konieczne w następujących
  przypadkach:

– w celu rejestracji Państwa w bazie Kupujących, co jest dobrowolne; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane w naszej bazie, aby ułatwić Państwu w przyszłości dokonywanie zakupów w naszym Sklepie internetowym,

– Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Sklep jeździecki Siedzę na koniu Małgorzata Gonet . Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

 1. DANE OSOBOWE

  a) Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

  b)Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularza znajdujących się na Stronie.

  c)Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na kontakt z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach online oferowanych przez Administratora, jeżeli wyraził w tym celu odpowiednią zgodęi/lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

  d) Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

W tych celach może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail:  siedzenakoniu.kontakt@gmail.com

Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 1. e) Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich.

  f) Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług.

  g) Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych to nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularza znajdującego się na Stronie.

  h) Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

  i) Bezpieczeństwo. Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

  j) Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

  k)Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:

  – udzielona przez Użytkownika zgoda

  l) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

KOMENTARZE

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.